Firmad Soomes

Müügis hetkel:
Asotex Group OY

A-Firmad OÜ poolt müüdavad osaühingud on registreeritud Soome äriregistis (Kaupparekisteri) ja neil on kehtiv Y-tunnus.
Lisaks sellele pakume asutamisteenust nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega.

Valmisfirma ostmiseks ei ole vaja uuel osanikul minna Soome, ostu saab vormistada Eestis.
Osaühingu hinna sisse kuulub

- valmis osaühing, mille osakapital on 2500 eurot (ühe osa nimiväärtus on 2,50 eurot)
- riigilõiv juhatuse ja aadressi muudatuse eest
- varasiirdumismaks
- vastavalt ostja soovile registreerimine käibemaksukohustuslaseks ja/või regulaarselt palkamaksva tööandja registris
- kõigi vajalike dokumentide koostamist ja esitamist äriregistrile.

Vastavalt Soome osaühingu seadusele tekib osaühingu õigusvõime registrisse kandmise hetkel.
Osaühingu kohustuste eest vastutab osaühing oma varaga.
Osaühingute miinimumkapital on 2500 eurot. Osade eest võib tasuda rahalise ja mitterahalise sissemaksena. Mitterahalist sissemakset hindab audiitor.
Osanikud langetavad otsuseid osanike üldkoosolekul. Üldjuhul on otsuste vastuvõtmiseks vaja lihthäälteenamust. Osanike korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.
Osaühingu igapäevast tegevust korraldab juhatus (hallitus). Juhatusel võib olla 1 kuni 5 liiget. Kui juhatuses on vähem kui 3 liiget, peab olema juhatuse asendusliige. Juhatusel on alati juhatuse esimees, kelle valivad juhatuse liikmed endi hulgast. Kui juhatus on üheliikmeline, on juhatuse liige automaatselt juhatuse esimees. Juhatus võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav hääl juhatuse esimehel. Juhatuse liikmed ja asendusliikmed määratakse osanike poolt.
Soome osaühingus võivad osalust omada kõikide riikide kodanikud ja äriühingud. Piirangud on nn halli passi omanikele, kes vajavad osaluse omandamiseks Soome äriregistri luba. Vähemalt ühe juhatuse liikme elukoht peab olema Euroopa majandusruumis (Eesti kuulub Euroopa majandusruumi). Vähemalt ühe juhatuse liikme või asendusliikme püsiv elukoht peab olema Soomes, vastasel juhul peab olema määratud kontaktisik, kelle püsiv elukoht on Soomes.
Osaühingul peab olema audiitor kui lõppenud majandusaastal või sellele vahetult eelneval majandusaastal on olnud vähemalt üks näitajatest suurem kui: kasum 100 000 eurot, käive 200 000 eurot, keskmine töötajate arv 3.