Firmad Eestis

Valmis osaühingu hinna sisse kuulub:
- valmis osaühing, mille osakapital on 2500 eurot.
- riigilõiv juhatuse, aadressi ja soovi korral ka nimemuutuse eest
- notaritasu osa ostu-müügilepingu eest (notariaalse tehingu korral)
- soovi korral notariaalne volikiri, mis võimaldab kohe peale ostu-müügi vormistamist notari juures alustada äritegevusega (sõlmida lepinguid, avada/muuta/lõpetada/käsutada pangaarvet jms). Volikirja maksumuse notaritasu 60 €.
- kõigi vajalike dokumentide koostamist ja esitamist pädevatele organitele
- tehinguga seotud konsultatsiooni.

Kehtiva äriseadustiku järgi on osaühingul osadeks jaotatud osakapital. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest, osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.

Miinimum osakapitali suurus on 2500 eurot. Osakapitali sissemaks võib olla rahaline või mitterahaline. Mitterahalise sissemakset hindab juhatus. Alates 01.01.2011 on võimalik asutada ka ilma kapitalita. Sellisel juhul vastutab osanik kogu oma varaga sissemaksmata osa eest. Samuti ei või osanikele teha mitmesuguseid väljamakseid nt dividendid jms.

Osanikud langetavad otsuseid osanike üldkoosolekul. Korraline üldkoosolek toimub hiljemalt 6 kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.

Osaühingu igapäevast tegevust korraldab juhatus. Juhatusel on üks (juhataja) või mitu liiget. Alates 01.01.2011 ei ole enam nõudeid juhatuse liikmete elukohale. Siiski peavad need osaühingud, kelle poolte juhatuse liikmete elukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonnas või Švetsis määrama dokumentide kättesaamiseks pädeva isiku.