Yhtiöt Suomessa

A-Firmad OÜ myy Suomen Kaupparekisteriin merkittyjä rajavastuuyhtiöitä, joilla on voimassaoleva Y-tunnus.
Lisäksi tarjoamme perustamispalveluita sekä rahalla että muilla suorituksilla.

Valmiin yhtiön ostamiseen ei tarvitse uuden osuudenomistajaan matkustaa Suomeen, oston voi järjestää Virossa.
Rajavastuuyhtiön hintaan sisältyy

- valmis rajavastuuyhtiö, jonka osuuspääoma on 2500 euroa (yhden osuuden nimellisarvo on 2,50 euroa)
- valtionvero johdon ja osoitteen muutoksista
- omaisuuden siirtovero
- ostajan halun mukaan arvonlisäverotunnuksen hakeminen ja/tai hakemus työnantajarekisterille
- kaikkien tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja kaupparekisteriin toimittaminen.

Suomen rajavastuuyhtiöiden lain mukaan tulee rajavastuuyhtiöstä oikeuskelpoinen rekisteröinnin hetkestä alkaen.
Rajavastuuyhtiö vastaa velvollisuuksistaan koko varallaan.
Rajavastuuyhtiöiden vähimmäispääoma on 2500 euroa. Osuuksista voi maksaa sekä rahalla että muilla suorituksilla. Muun suorituksen arvioi tilintarkastaja.
Osuudenomistajat tekevät päätöksensä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tavallisesti on päätöksen tekemiseen vaadittava yksinkertainen äänienemmistö. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään 6 kuukaudessa tilikauden lopusta.
Rajavastuuyhtiön jokapäivästä toimintaa järjestää hallitus. Hallituksessa voi olla 1-5 jäsentä. Mikäli hallituksessa on alle 3 jäsentä, on valittava varajäsen. Hallituksella on aina oltava puheenjohtaja, jonka valitsevat hallituksen jäsenet. Mikäli hallituksessa on vain yksi jäsen, toimii hän automaattisesti hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen päätösteen tekemiseen tarvitaan yksinkertainen äänienemmistö. Mikäli äänet jakaantuvat tasaan, on määräävä hallituksen puheenjohtajan ääni. Osuudenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
Suomalaisessa rajavastuuyhtiössä voivat toimia osuudenomistajina kaikkien maiden kansalaiset ja yhtiöt. Rajoitukset ovat voimassa vain harmaan passin omistajille, joilla on osuuden omistamiseen haettava lupaa Suomen Kaupparekisteriltä.

Vähintään yhden hallituksen jäsenen kotipaikkana on oltava EU (Viro on EU:n jäsen). Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä tai varajäsenellä on oltava kiinteä asuinpaikka Suomessa tai on määrättävä yhteysheniklö, jolla on Suomessa kiinteä asuinpaikka.
Rajavastuuyhtiöllä on oltava tilintarkastaja, mikäli viime tilikaudella tai sitä edeltäneellä tilikaudella on vähintään yksi seuraavista arvoista ollut suurempi kuin: voitto 100 000 euroa, liikevaihto 200 000 euroa, yli 3 työntekijää.