Yhtiöt Virossa

Valmiin rajavastuuyhtiön hintaan sisältyy:
- valmis rajavastuuyhtiö, jonka osuuspääoma on 2500 euroa.
- valtionvero johdon, osoitteen ja halutessaan myös toiminimen muutoksista
- notaarivero osuuden osto-myyntisopimuksesta (mikäli se on tehtävä notariaatissa)
- notaarin vahvistama valtakirja, jolla voi heti oston suorittamisen jälkeen aloittaa liiketoimintaa (solmia sopimuksia, avata/muuttaa/suljeta/käyttää pankkitiliä tms). Valtakirjasta on maksettava notaarivero 60 €.
- kaikkien tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja asianmukaisille viranomaisille esittäminen
- kauppaan liittyvä neuvonta.

Voimassaolevan liiketoimintalain mukaan on rajavastuuyhtiön osuuspääoma jaettu osuuksiin. Osuudenomistajalla ei ole henkilökohtaista vastuuta rajavastuuyhtiön velvollisuuksista, rajavastuuyhtiö on vastuussa velvollisuuksien täyttämisestä koko varallaan.

Vähimmäispääoma on 2500 euroa. Suoritukset osuuspääomaan voidaan tehdä rahalla tai esineillä. Muun suorituksen arvioi johto. 01.01.2011 alkaen voi yhtiön perustaa myös ilman pääomaa. Mainitussa tapauksessa osuudenomistaja vastaa suorittamattomasta osuudesta koko varallaan. Lisäksi ei saa osuudenomistajille tehdä minkäänlaisia suorituksia, esim. maksaa osinkoja tms.

Osuudenomistajat tekevät päätöksensä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään 6 kuukaudessa tilikauden lopusta.
Rajavastuuyhtiön jokapäivästä toimintaa järjestää johto. Johdossa on yksi (johtaja) tai useampi jäsen.

01.01.2011 ei esitetä johdon jäsenten kotipaikkaa koskevia ehtoja. Kuitenkin on rajavastuuyhtiöiden joiden johdon jäsenten kotipaikkana ei ole EU tai Sveitsi, määrättävä valtuutettu henkilö, joka voi vastaanottaa asiakirjoja.